انتخاب نوع شرکت

برای ثبت شرکت باید بدانیم جهت نوع خاصی از فعالیت ، کدام نوع شرکت بهتر است . به موجب همین امر ثبت پرسان در این بخش تلاش نموده تا درباره ی بهترین نوع شرکت برای ثبت مطالبی را ارائه نماید مطالب را تا انتها بخوانید و چنانچه با هر سوال و موردی مواجه شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ثبت پرسان تماس حاصل نمایید.

هر یک از شرکت های قید شده در قانون تجارت دارای ساختارهای متفاوتی است. برخی از این شرکت ها به عنوان شرکت سرمایه ای شناخته می شوند به این مفهوم که سرمایه میزان اعتبار شرکت را مشخص می کند و هر یک از شرکا در شرکت به اندازه سرمایه یا سهام خود در شرکت مسئولیت به عهده دارند.

تقریبا در همه قالب شرکت ها می توان انواع موضوعات تجاری را راه اندازی کرد اما نوع موضوع، میزان سرمایه مورد نیاز، نحوه تقسیم مسئولیت ها و دیون و نحوه مشارکت شرکا است که تعیین می کند که چه نوع شرکتی مناسب کسب و کار شما است. در ادامه انواع شرکت را با هم مرور می کنیم .

تماس با کارشناس برای مشاوره

انواع شرکت :

1 شرکتهای مدنی شرکتهایی هستند که برای انجام یک عملیات مشخص و مشترک به وجود آمده اند و میتوانند در زمینه های مختلف کسب و کار یا پیشه وری فعالیت کنند. هر یک از اعضاء این شرکت ها، در سود و زیان فعالیت شرکت به یک میزان سهیم هستند و کسی بیشتر یا کمتر سود یا ضرر نمی بیند .

2 شرکت های تجاری شرکت هایی هستند که برای انجام عملیات بازرگانی و مالی در قرارد های کاملا رسمی که بین دو یا چند نفر با تعیین میزان سرمایه، میزان سود بری و تعیین حدود مسئولیت ها تنظیم می شود، تأسیس می گردند.

انواع شرکت های تجاری: