نحوه پرداخت و اخذ روزنامه رسمی

نحوه پرداخت و اخذ روزنامه رسمی :

مدیران شرکت باید فعالیت های تاسیس، تغییرات و انحلال شرکت خود را در روزنامه رسمی چاپ کنند. روزنامه رسمی برای اطلاع رسانی عمومی از فعالیت های شرکت انجام می شود. فرایند پرداخت و اخذ روزنامه رسمی به صورت زیر است:

  • مراجعه به سایت روزنامه رسمی به آدرسhttp://www.rrk.ir
  • ثبت نام در سایت روزنامه رسمی
  • وارد کردن آدرس و کدپستی برای دریافت نسخه کاغذی روزنامه رسمی
  • وارد کردن شماره مکانیزه آگهی که از اداره ثبت شرکت ها اخذ شده است.
  • کلیک روی قسمت هزینه آگهی
  • مشاهده و بررسی آگهی
  • پرداخت هزینه آگهی