موسسه غیرتجاری

موسسه غیرتجاری چیست ؟


موسسه غیر تجاری موسساتی هستند که به امور غیر تجاری و غیر بازرگانی می پردازند و هدف اعضا از عضویت و فعالیت در آن ممکن است انتفاعی ( جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا ) یا به صورت غیر انتفاعی ( هدف جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا نیست) باشد.

قانون برای موسسه غیر تجاری تعریف مشخصی ارائه می کند. بر اساس آئین نامه 1337 می توان گفت که موسسه غیر تجاری با اهدافی غیر تجاری به وجود می آید. انجام فعالیت هایی مانند فعالیت های هنری، خدماتی، خیریه و هر کاری که غیر تجاری باشد در قالب موسسه غیر تجاری مقدور است. این که موسسان هدفی مبنی بر کسب سود هم دارند یا خیر، تفاوتی ندارد.

موسسه های غیر تجاری برای اهداف مشخص و در شرایط خاصی به ثبت می رسند. همان طور که از نام موسسه غیر تجاری می توان برداشت کرد، امور تجاری در این موسسه ها امکان پذیر نخواهد بود فقط می توانند برای امور خیریه، علمی، هنری، ادبی ، انجمن، بنگاه، کانون و کلاسهای آموزش زبان ، موسسات و مدارس آموزشی غیرانتفاعی ، مطب پزشکی، موسسات خدماتی ، صندوق های قرض الحسنه … تشکیل شوند. منظور این است که در موضوع فعالیت ، نمی توانید فعالیت هایی مانند واردات، صادرات و.. را بیاورید.

تماس با کارشناس برای مشاوره

ثبت موسسه غیر تجاری


برای این که بتوانید موسسه غیر تجاری را ثبت کنید باید حداقل 2 نفر با سن 18 سال به بالا به عنوان عضو هیات مدیره حضور داشته باشند . میزان سرمایه اولیه برای تاسیس حداقل ده میلیون ریال می باشد که قابل افزایش است ولی نباید از این مبلغ کمتر شود. در این مورد برای اعضای هیات مدیره نیازی به ارائه گواهی سوء پیشینه نیست.

موسسه های غیر تجاری از جهات زیادی شبیه به شرکت مسئولیت محدود هستند. در این جا هم مانند شرکت مسئولیت محدود نیازی به وجود بازرس نیست. در صورتی که اعضاء به دلیلی تمایل به حضور بازرس داشته باشند یا این کار را الزامی بدانند می توانند برای انتخاب آن اقدام نمایند.

انواع موسسات غیر تجاری:


1- موسسات انتفاعی :

شکلی از موسسه غیر تجاری می باشند که هدف از تشکیل و عضویت در آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضای موسس می باشد. اینگونه موسسات با اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و در غالب تاسیس انواع آموزشگاه های علمی – ادبی – هنری- فنی ، کلاس های آموزش زبان ، موسسات و مدارس آموزشی غیرانتفاعی و موارد مشابه دیگر مانند موسسه حقوقی شکل می گیرد . تاسیس و فعالیت در اینگونه موسسات حتما باید در غالب یک موسسه ی غیرتجاری به ثبت برسد و تاسیس آنها نیازمند اخذ مجوز رسمی از سازمان مربوطه جهت شروع فعالیت است. مانند موسسه حسابرسی، دفاتر وکالت یا حقوقی، مطب پزشکی

2- موسسات غیر انتفاعی:

بخشی از زیر مجموعه ی موسسات غیرتجاری هستند که نوع و سبک فعالیت و اهداف تاسیس آنها جلب سود و منافع و تقسیم آن میان اعضا نیست. اینگونه موسسات در غالب احزاب سیاسی , انجمن های اسلامی , موسسات خیریه , صندوق های قرض الحسنه NGO , ها و سایر سازمان و تشکلات مشابه شکل می گیرند.

جهت ثبت اینگونه موسسات قبل از هر چیز اداره ی ثبت موظف است به هنگام وصول درخواست کتبی مبنی بر ثبت و تاسیس آنها , مراتب را از اداره کل نیروی انتظامی استعلام و پس از اخذ تاییدیه و جواب مثبت به ثبت موسسه ی درخواستی اقدام کند.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیر تجاری


 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره
 • شماره همراه به نام تمامی اعضا موسسه
 • ثبت نام تمامی اعضا در سامانه ثنا
 • انتخاب نوع فعالیت و نام موسسه
 • آدرس و کد پستی موسسه
 • آدرس و کدپستی منزل
 • تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و حق امضا
 • اساسنامه شرکت با امضای سهامداران در ۲ نسخه
 • اظهارنامه شرکت با امضای سهامداران در ۲ نسخه
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسین با امضا هیئت مدیره در ۲ نسخه
 • اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه (در صورت داشتن نماینده قانونی)
 • اصل و ترجمه وکالتنامه نماینده حقوقی سهامداران خارجی (در صورت وجود)
 • کپی روزنامه رسمی شخص حقوقی با آخرین تغییرات (در صورت حقوقی بودن سهامداران یا اعضای هیئت مدیره)
 • نامه ای جهت معرفی نماینده شخص حقوقی و کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی او (در صورت حقوقی بودن سهامداران یا اعضای هیئت مدیره)
 • کپی برابر اصل پاسپورت برای اشخاص حقیقی و گواهی ثبت آخرین وضعیت شرکت برای اشخاص حقوقی (در صورت خارجی بودن سهامداران)
 •  اخذ مجوز در خصوص موضوع مجوزی
 •  در صورتی که موسسه ی غیرتجاری از نوع غیرانتفاعی باشد اخذ تاییدیه ی مهر شده و مکتوب از طرف نیروی انتظامی

مطلبی درباره انحلال و تصفیه ثبت موسسه غیر تجاری:


انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا موجب حكم دادگاه باشد . چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد و در صورتی كه متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده هنگام انحلال یك نفر را عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید. اگر انحلال موجب حكم دادگاه باشد امر تصفیه عهده متصدی تصفیه مقرر اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال یك نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.