ورود و خروج شریک :


در کلیه شرکت ها اعم از(مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی و… به غیر از سهامی خاص) در صورتی که شخص یا اشخاصی به هر دلیلی مایل به همکاری با شرکت نباشند طی چند مرحله خروج و یا کاهش سرمایه آنها انجام می گردد.

ورود و خروج اعضاء در شرکت ها به دلایل خاصی صورت می گیرد؛ که در زیر به آنها اشاره می کنیم :

  • انصراف یکی از اعضاء برای ادامه کار با مجموعه
  • اضافه شدن شخص جدید به مجموعه
  • ورود شریک از طریق افزایش سرمایه شرکت

تماس با کارشناس برای مشاوره

ورود شریک جدید به شرکت


در زمان ورود شریک جدید به شرکت باید نوع مبادله سرمایه ای بین شرکاء مشخص گردد و این مبادله ممکن است به دو حالت زیر صورت پذیرد:
الف) جایگزین شدن شریک جدید با شرکای قدیمی: این نوع مبادله بین اشخاص حقیقی می باشد.
ب) مبادله شریک جدید با شرکت: در این نوع، مبادله بین شخص حقیقی با شخص حقوقی شرکت است.

خروج شریک از شرکت


مطابق ماده 123 قانون تجارت هیچ یک از شرکاء حق ندارد بدون رضایت سایر شرکاء سرمایه خود را به دیگری واگذار کند و از شرکت خارج شود مگر با رضایت تمام شرکاء.
برای خروج شریک باید همانند ورود شریک نوع مبادله سرمایه بین شرکاء تعیین شود. که به دو صورت زیر می باشد :
الف) سهم الشرکه خروجی از محل دارایی های شرکت پرداخت شده باشد: این مبادله بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بوده و ارزش ریالی و ارزش دفتری سرمایه، ملاک ثبت حسابداری می باشد.
ب) واگذاری سرمایه توسط شریک خروجی به شرکای جدید: این مبادله سرمایه بین اشخاص حقیقی می باشد و با مبلغ ریالی مبادله کاری نداشته و فقط با ارزش دفتری سرمایه مبادله شده رویدادها ثبت می شود.
⃰  لازم به ذکر است هنگام خروج شریک از شرکت کلیه حساب های مربوط به وی مانند حساب سرمایه، حساب برداشت، حساب جاری و حساب وام شرکاء از دفاتر حذف می شود.

مدارک مورد نیاز برای خروج شرکاء


  • مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت
  • مهر شرکت
  • سربرگ مجموعه
  • حضور تمام شرکاء در جلسه
  • ارائه مدارک شناسایی مربوط به شرکت توسط وکیل شرکت
  • مدارک تکمیلی اعلام شده در موسسه
  • اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت را انجام میدهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است

ورود و خروج شریک در شرکت های سهامی خاص


در این شرکت ها اگر چه ورود شریک همراه با افزایش سرمایه امکان پذیر است اما خروج شریک و کاهش سرمایه وجود ندارد به همین منظور بهترین راه برای ورود و خروج سهامداران این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهام می باشد.
در شرکت های سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا می بایست صورتجلسه نقل و انتقال سهام را تنظیم نمود و سپس نسبت به دریافت مفاصا حساب از دارایی که پرونده مالیاتی شرکت در آن قرار دارد اقدام نمود. برای دریافت مفاصا حساب از دارایی می بایست چهار درصد از سرمایه ای را که انتقال می یابد به اداره مالیات پرداخت نمود. پس از دریافت مفاصا حساب دارایی می توان نسبت به ثبت صورتجلسه مذکور در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمود.

ورود و خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود


در شرکت های با مسئولیت محدود ورود و خروج شریک به دو صورت امکان پذیر است که در ذیل به آن اشاره می کنیم :

1.  ورود و خروج از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه : در این مورد باید نسبت به تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه اقدام نمود و با مراجعه به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نسبت به دریافت صلح نامه اقدام نمود.
2.  ورود و خروج شریک از طریق صورتجلسات افزایش و کاهش سرمایه : ابتدا باید در صورتجلسه افزایش سرمایه، شخص جدید را جزء شرکاء کرده سپس در صورتجلسه سرمایه نسبت به خروج شریک اقدام نمود.

ورود شریک یا سهامدار جدید/ خروج شریک یا سهامدار


در شرکتهای مسئولیت محدود ورود و خروج اعضا نیاز به مفاصا یا همان گواهی مالیاتی ندارد اما اگر نقل و انتقال سهم الشرکه بین خودشان بخواهد صورت بگیرد باید توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی و با گواهی نقل و انتقال و پرداخت مالیات مربوطه صورت گیرد.
در مورد شرکت های سهامی برای تغییرات نقل و انتقال گواهی نقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی الزامی می باشد.