کد کارگاهی بیمه :

حال که شما پس از طی مراحل اداری، موفق به ثبت شرکت شدهاید، کسب و کارتان رونق گرفته است و تعدادی نیروی کار دارید؛ میبایست برای گرفتن کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی اقدام نمایید.

هیچ تفاوتی ندارد که شما صاحب یک کارگاه، شرکت اقتصادی یا تجاری باشید، در هرصورت باید این کد را دریافت کنید. این کد، از طرف سازمان تامین اجتماعی به شرکتها یا کارگاهها تحویل داده میشود.

براساس قانون وزارت کار، هر کارمندی که در شرکتی مشغول به کار است، باید بیمه تامین اجتماعی شود. پس برای اینکه بتوانید کارکنان خود را بیمه کنید، نیاز به شناسه حقوقی کارگاه دارید. درصورتی که نسبت به بیمه کردن نیروهای خود اقدام نکنید، جریمه های سنگینی دامن شما را خواهد گرفت.

تماس با کارشناس برای مشاوره

مزایای کد کارگاهی بیمه :


 • ارزاق تحویلی خواهید داشت.
 • مرخصیهای قانونی به شما تعلق میگیرد.
 • حق ماموریت هم خواهید داشت.
 • حق اوالد به شما تعلق میگیرد.
 • در هزینه های درمانی به شما کمک میشود

مدارک مورد نیاز کد کارگاهی بیمه برای اشخاص حقوقی :


 •  تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و تمامی اعضا هیئت مدیره
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه و کپی صفحه اول دفترچه تامین اجتماعی (در صورت وجود) تمامی بیمه شوندگان
 • تصویر آگهی و روزنامه تاسیس و در صورت وجود آگهی و روزنامه های تغییرات
 • تصویر اساسنامه ، تقاضانامه ، شرکتنامه و صورتجلسه موسسین و هیئت مدیره
 •  پرینت تاییدیه حساب بانکی از شعبه بانک مربوطه
 •  تاییدیه کد پستی
 • اجاره نامه رسمی و هولوگرام دار به نام شرکت
 • مهر شرکت

مدارک مورد نیاز کد کارگاهی بیمه برای اشخاص حقیقی :


 • تصویر کارت ملی و شناسنامه و کپی صفحه اول دفترچه تامین اجتماعی (در صورت وجود )
 • پرینت تاییدیه حساب بانکی از شعبه بانک مربوطه
 • تاییدیه کد پستی
 • اجاره نامه رسمی و هولوگرام دار به نام شخص