ثبت شرکت تضامنی

تعریف شرکت تضامنی :


طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت ایران، شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نامی مخصوص بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی برای امور تجارتی تشکیل میشود و معمولا با ضمانت بیشتری به فعالیت های تجاری پرداخته و تمام شرکا در صورت کافی نبودن بودجه شرکت، مسئول تعهدات و قروض آن می باشند. همچنین طبق ماده ۱۱۷، در نام شرکت باید عبارت شرکت تضامنی و دست کم اسم یکی از شرکا ذکر شود. در صورتی که نام شرکت دربردارندۀی اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شریکانی که نامشان آمده، عبارتهایی از قبیل «و شرکا» یا «و برادران» قید شود. ثبت شرکت تضامنی در شرایطی که افراد قصد دارند کسب و کاری خانوادگی را گسترش دهند بسیار رایج است.

تماس با کارشناس برای مشاوره

ویژگیهای شرکتهای تضامنی


مهمترین ویژگی شرکت تضامنی این است که امنیت بیشتری برای مشتریان ایجاد میکند. زیرا همۀ شرکا متعهد هستند که بدهی های احتمالی شرکت را به طور کامل پرداخت کنند. بنابراین اشخاص میدانند که میتوانند تک تک به سراغ شرکا بروند و بدون نگرانی با آنها معامله کنند. همچنین از آنجایی که هر شریک، ضامن تمامی تعهدات شرکت است، اشخاص میتوانند برای دریافت طلب خود به هر کدام از آنها مراجعه کنند.

به همین دلیل نیز توصیه میشود هنگام تاسیس و ثبت شرکت تضامنی در انتخاب شرکای خود دقت کافی را انجام دهید. این افراد باید قابل اعتماد و بسیار مسئولیت پذیر باشند تا نه تنها مشکلی برای شرکت ایجاد نکنند، بلکه بتوانند در شرایط پیچیده پشتیبان دیگر اعضا باشند. گفتنی است که نظارت بر عملکرد شرکت و گردش امور نیز بر عهدۀ خود شرکا است.

قوانین شرکت تضامنی


مطابق با ماده ۱۱۸ قانون تجارت ایران، شرکت تضامنی هنگامی تشکیل میشود که تمام سرمایۀی نقدی آن تأدیه و سهم الشرکۀ غیرنقدی آن تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم شود. حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت تضامنی طبق قانون محدودیتی ندارد. با وجود این، عرفا کمترین میزان سرمایه برای این کار یک میلیون لایر است. همچنین مطابق با ماده ۱۲۳، در شرکتهای تضامنی هیچ یک از شرکا نمیتوانند سهم خود را به دیگری منتقل کنند مگر با رضایت تمام شرکا. گفتنی است که سود فعالیتها نیز طبق شرکتنامه و تنها در شرایطی پرداخت خواهد شد که سبب کاسته شدن از سرمایۀ شرکت نشود. در واقع اگر ضررها موجب شوند که سهم الشرکه اعضا کم شود، طبق ماده ۱۳۲، تا هنگامی که این کمبودها جبران نشوند پرداخت هر نوع منفعتی به شرکا ممنوع است. نکتۀۀ بسیار مهم دیگری که وجود دارد این است که طبق ماده ۱۳۵، هر شرکت ثبت شدۀۀ تضامنی میتواند با تصویب تمام شرکا و رعایت تمام مقررات به شرکت سهامی تبدیل شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:


 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا
 • شماره همراه به نام تمامی شرکا
 • ثبت نام تمامی شرکا در سامانه ثنا
 • انتخاب نوع فعالیت و نام شرکت
 • آدرس و کد پستی شرکت
 • آدرس و کدپستی منزل
 • میزان سرمایه و سهم الشرکه شرکا
 • تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و حق امضا
 • اساسنامه شرکت با امضای شرکا در ۲ نسخه
 • تقاضانامه شرکت با امضای شرکا در ۲ نسخه
 • شرکتنامه شرکت با امضای شرکا در ۲ نسخه
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسین با امضا شرکا در ۲ نسخه
 • صورت جلسه هیئت مدیره با امضا شرکا در ۲ نسخه
 • اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه (در صورت داشتن نماینده قانونی)
 • اصل و ترجمه وکالتنامه نماینده حقوقی سهامداران خارجی
 • کپی روزنامه رسمی شخص حقوقی با آخرین تغییرات (در صورت حقوقی بودن شرکا یا اعضای هیئت مدیره )
 • نامه ای جهت معرفی نماینده شخص حقوقی و کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی او (در صورت حقوقی بودن شرکا یا اعضای هیئت مدیره)
 • کپی برابر اصل پاسپورت برای اشخاص حقیقی و گواهی ثبت آخرین وضعیت شرکت برای اشخاص حقوقی (در صورت خارجی بودن شرکا)