ثبت شرکت تعاونی

در ایران با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت میگیرد. تاسیس تعاونی ها عمدتا برای فعالیت در زمینه های تولید، مصرف، توزیع، خدمات، کشاورزی و مسکن است. این شرکتها از نظر نوع فعالیت به دو دسته تولید و مصرف (توزیع) و از نظر نوع عضویت به دو دسته عام و خاص تقسیم میشوند. تعاونیهایی که در چند حوزه گوناگون مشغول به کار هستند شرکت تعاونی چند منظوره میگویند. شرکتی تعاون توسط چند نفر از یک صنف تشکیل شده که هدف از تشکیل آن انجام امور مربوط به تولید ، توزیع در راستای قوانین و بهتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات شرکتهای تعاونی بر اساس ماده 8 قانون تجارت ثبت می گردد. برای ثبت شرکت تعاونی باید تابعیت کشور را داشته باشید. نباید هیچ شخص ورشکسته ای ثبت شرکت را انجام دهد و البته نباید در شرکت تعاونی دیگری عضو و یا سابقه اختلاس یا کلاهبرداری داشته باشد.حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است ، که دو سوم آنها باید در حرفهای مشغول باشند که در موضوع شرکت مشخص شده است. همچنین حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت تعاونی مبلغ صد میلیون تومان است. گفتنی است که در شرکتهای تعاونی ممکن است اعضا سرمایه های یکسانی نداشته باشند، اما در تصمیم گیری ها هر یک از آنها یک رای با ارزش برابر دارند. در واقع، اتکای تعاونیها به اعضایش است، نه به میزان سرمایۀ آنها. طبق قانون، شرکت تعاونی هنگامی تشکیل میشود که حداقل یکسوم سرمایه آن تأدیه و بخش غیرنقدی آن تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم شده باشد.

تماس با کارشناس برای مشاوره

شرکتهای تعاونی از نظر نوع فعالیت دو گروه هستند :


1- شرکت تعاونی تولیدی

فعالیت در زمینه های عمران و آبادانی شهری و روستایی ، کشاورزی، دامداری، دامپروری و شیلات

2- شرکت تعاونی توزیعی:

فعالیت در زمینه تهیه و توزیع کالا، خدمات، مسکن و تامین دیگر نیازهای اعضای شرکت

شرکت های تعاونی از نظر عضویت دو گروه هستند :


 1. شرکت تعاونی عام

عضویت در این نوع برای تمامی افراد آزاد بوده و تعداد اعضای آن دست کم 500 نفر می باشد. همچنین،موسسین شرکت جهت تامین بخشی از سرمایه اولیه و یا افزایش آن، می توانند سهام شرکت را به مردم عادی بفروشند.

 1. شرکت تعاونی خاص

عضویت در این نوع فقط برای گروه خاصی از مردم مانند دانشجویان، کشاورزان، پزشکان، کارگران، مهندسان و دیگر مشاغل خاص امکان پذیر است و از هیچ محدودیتی برخوردار نیستند و شرکت موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط می باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی


 • اساسنامه شرکت تعاونی
 • تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی
 • دعوتنامه تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی
 • صورتجلسه اولین مجمع عمومی با امضای کلیه موسسان
 • اطلاعات کامل شرکت تعاونی ( اعم از نام و آدرس آن، موضوع فعالیت، میزان سرمایه و درصد سهام هر یک از اعضا)
 • نام و مشخصات مدیران و بازرسان و قبول کتبی سمت مدیریت و بازرسی
 • شناسنامه و کارت ملی همۀی اعضای هیئت موسس و کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای آقایان
 • سوابق کاری و تحصیلی و مهارت های اعضا در رشته فعالیت مورد نظر
 • گواهی عدم سوء پیشینه اعضای موسس ( کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه حکم کارگزینی از این مورد معاف میشوند )
 • گواهی بانکی و فیش واریزی دست کم یک سوم از سرمایه اولیه شرکت (در حسابی با عنوان «تعاونی در شرف تاسیس»)
 • قیمت گذاری آورده های غیرنقدی اعضا در حضور کارشناس رسمی دادگستری و زمانبندی تائیدیه مبالغ تعهد شدۀ اعضا
 • مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط (در صورتی که فعالیت مورد نظر به مجوز قانونی نیاز دارد)