ثبت شرکت خارجی

گاهی شرکتهای تجاری در سراسر جهان، تصمیم میگیرند تا تجارت خود را به شکل بین المللی دنبال کنند. در این زمان شرکتهای مذکور اقدام به تاسیس شعبه و نمایندگی در کشورهای مختلف میکنند. ثبت شرکت خارجی در ایران نیز به معنای تاسیس شعبات شرکت خارجی در ایران است.

با توجه به رشد روزافزون عرصه تجارت و لزوم ارتباط کشورهای مختلف و اهمیت تابعیت شرکت های تجارتی در مراجع ثبتی و آثار حقوقی آن از جمله حقوق مالیاتی ، حمایت دیپلماتیک کشورها از شرکت تابعه خود ، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور و … در این بخش به مبانی ثبت شرکت های خارجی و مستندات قانونی آن از منظر حقوق ثبت شرکت ها خواهیم پرداخت .

به موجب ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. عدم هر یک از دو مالک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد لذا شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.

تماس با کارشناس برای مشاوره

منظور از ثبت شرکت خارجی در ایران چیست؟


مطابق مقررات موجود در حقوق شرکت های تجاری ایران، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران بپرداز، باید در کشور اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

بنابراین یک شرکت خارجی زمانی میتواند در ایران به ثبت برسد و فعالیت قانونی کند که در کشور مرکز اصلی خود به طور قانونی و رسمی به ثبت رسیده و تشکیل شده باشد.

چه مدارکی برای ثبت شرکت خارجی نیاز است ؟


طبق ماده 5 نظام نامه کشوری ، برای ثبت شرکت اتباع خارجی مدارکی به شرح زیر مورد نیاز است:

1- اظهارنامه ی ثبت شرکت توسط اتباع خارجی

2- گواهی تایید شده اساسنامه شرکت در یک نسخه

3- گواهی تایید شده از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران

نکته : در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، باید یک نسخه از این گواهی در اختیار هر یک باشد.

4- داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران

5- امتیازنامه در صورت وجود

نکته : کلیه اوراق و اسناد گفته شده باید به زبان فارسی یا یک نسخه ترجمه فارسی تهیه شده باشند.

مزایای ثبت شرکت خارجی در ایران چیست؟


به طور کلی، ثبت شرکت خارجی در ایران میتواند فواید و مزایای متعددی برای آن شرکت به همراه داشته باشد. معمولا هدف اصلی شرکتها از تاسیس شعبه و نمایندگی در کشورهای خارج از مرزهای کشور مادر، تصاحب بازارهای بین المللی بزرگ است. با این حال میتوان علاوه بر مزایای تجاری، مزایای حقوقی خاصی نیز به دست آورد.

در ادامه به بخشی از این مزایا اشاره میکنیم:

  • دستیابی به بازارهای وسیعتر
  • جذب مشتری بالاتر و به تبع آن، کسب سود بیشتر
  • بین المللی شدن برند و اعتبار تجاری بیشتر
  • استفاده از مزایای حقوقی کشورهای مختلف
  • استفاده از مزایای مالیاتی و تجاری بیشتر
  • و …

مرجع ثبت شرکت خارجی در ایران چیست؟


برای آنکه بتوان شعبه شرکت خارجی در ایران را به ثبت رساند الزم است ابتدا مرجع اصلی این موضوع را در حقوق ایران شناسایی کرد.در حال حاضر در ایران، اداره ثبت شرکتها، مسئول اصلی انجام عملیات ثبت شرکتهای تجاری و موسسات تجاری و غیرتجاری است.

ثبت شرکتهای سهامی عام و خاص، نسبی، تضامنی، با مسئولیت محدود، تعاونی، مختلط سهامی و غیرسهامی، شرکت تعاونی سهامی عام، موسسات غیرتجاری، صندوق سرمایهگذاری، شعبات شرکت تجاری خارجی، نمایندگی شرکت تجاری خارجی و ثبت شعبات و نمایندگی موسسات غیرتجاری خارجی از مهمترین وظایف این مرکز است.

در نتیجه برای ثبت شرکت خارجی در ایران نیز باید به سامانه اداره ثبت شرکتها مراجعه کرد.