ثبت شرکت

قبل از ثبت شرکت بهتر است در مورد پروسه و مراحل اطلاعات کافی داشته باشید. انتخاب شریک مناسب و دارای هدف مشترک با شما جزء مهمترین اقدامات قبل از شروع پروسه است که با انتخاب صحیح، شریک آینده کاری خود را تضمین کنید.

خدمات ما برای ثبت شرکت

    • به شما کمک می کنیم تا بر اساس نیازتان بهترین نوع ثبت را انتخاب کنید .
    • به شما کمک می کنیم تا بهترین نوع شرکت را بر اساس اهدافتان انتخاب کنید .
    • به شما کمک می کنیم تا با تغییرات شرکت مالیات کمتری پرداخت کنید .

ثبت شرکت چیست ؟


شرکت در لغت ، به معنی شریک شدن ، همدست شدن در کاری می باشد.

زمانی که دو یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی با یکدیگر اجماع می کنند. به منظور راه اندازی کسب و کاری (تجارتی) ، در واقع، یک شرکت را تشکیل می دهند .

قانونی کردن شرکت و ثبت شرکت در تهران به انجام مراحل اداری و ارائه مدارک نیازمند است. می بایست مطابق قوانین و مقررات اداره ثبت باشد و به صورت رسمی به ثبت برند برسد.

تماس با کارشناس برای مشاوره

ثبت شرکت

چرا کسب و کار خود را قانونی کنیم؟


فعالیت تحت عنوان ثبت مزایای متعدد و همچنین معایبی دارد که هر کس می بایست با توجه به شرایط و ایده‎‌آل های خود آنها را بررسی نماید و برای فعالیت به صورت حقیقی ( شخصی) یا حقوقی (برند) تصمیم‌گیری نماید.

آیا ثبت شرکت به صرفه است؟


با ثبت کسب و کار خود و ثبت شرکت تمامی اطلاعات در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار درج می گردند تا به اطلاع عموم مردم در جامعه برسد. هر تخلفی که در آینده در شرکتها ایجاد شود مورد توجه مشتریان و شرکت های مورد معامله و بزرگ قرار خواهد گرفت. ثبت قانونی به اشخاص و کسب و کارها هویت مثبت خواهد داد و این اطمینان را برای مشتریان ایجاد می کند که در صورت معامله با آن ها متضرر نخواهند بود و با شناخت هیئت مدیره و میزان مسئولیت هر شخص در کسب و کار خود تا چه اندازه ای می تواند از حق خود دفاع کنند.