شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود یکی از رایج ترین انواع شرکت ها در سراسر دنیا است.
به دلیل شرایط ساده تر برای ثبت و نگهداری معمولا در ابتدای کار، متقاضیان تمایل دارند شرکت مسئولیت محدود ثبت نمایند.
شرکت های با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شوند و هر یک از شرکا فقط به میزان سرمایۀ خود مسئول پرداخت بدهی های احتمالی خواهند بود.
در نتیجه، اعضا میتوانند اموال شخصی خود را در موقعیت ورشکستگی حفظ کنند و از این بابت نگران نباشند.
تشکیل این گونه شرکت ها با سرمایه ای اندک نیز امکانپذیر است اما امکان انتشار اوراق سهام وجود ندارد.
همچنین موضوع فعالیت این کمپانی ها صرفا امور تجاری است. حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود دو نفر است.
حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون محدودیتی ندارد. با وجود این، موضوع کمترین میزان سرمایه برای انجام این کار یک میلیون ریال است
که باید تمام آن پیش از ثبت قانونی شرکت فراهم شده باشد.

تماس با کارشناس برای مشاوره

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیتهای محدود


 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا
 • شماره همراه به نام تمامی شرکا
 • ثبت نام تمامی شرکا در سامانه ثنا
 • انتخاب نوع فعالیت و نام شرکت
 • آدرس و کد پستی شرکت
 • آدرس و کدپستی منزل
 • میزان سرمایه و سهم الشرکه شرکا
 • تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و حق امضا
 • اساسنامه شرکت با امضای شرکا در ۲ نسخه
 • تقاضانامه شرکت با امضای شرکا در ۲ نسخه
 • شرکتنامه شرکت با امضای شرکا در ۲ نسخه
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسین با امضا شرکا در ۲ نسخه
 • صورت جلسه هیئت مدیره با امضا شرکا در ۲ نسخه
 • اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه (در صورت داشتن نماینده قانونی )
 • اصل و ترجمه وکالتنامه نماینده حقوقی سهامداران خارجی
 • کپی روزنامه رسمی شخص حقوقی با آخرین تغییرات (در صورت حقوقی بودن شرکا یا اعضای هیئت مدیره )
 • نامه ای جهت معرفی نماینده شخص حقوقی و کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی او (در صورت حقوقی بودن شرکا یا اعضای هیئت مدیره )

 قوانین شرکت با مسئولیت محدود


 • در میزان سرمایه اولیه شرکت، هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.
 • اساسنامه یا شرکت نامه جهت اثبات همکاری شرکا، باید توسط همه آن ها امضا شود.
 • نام شرکت حتما باید شامل عنوان مسئولیت محدود باشد؛ در غیر این صورت جرم محسوب می شود.
 • بطور معمول، هر یک از شرکا یا سهامداران به میزان سهام خود در شرکت حق رای خواهند داشت.
 • حق رای بیشتر برای آن دسته از سهامداران شرکت که از سهام کمی برخوردار هستند، تنها با درج در اساسنامه شرکت امکان پذیر می باشد.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود


 • این نوع شرکت با حداقل دو نفر تشکیل می شود.
 • حداقل سرمایه مورد نظر که در اساسنامه ذکر می شود 1 میلیون ریال می باشد.
 • برای ثبت نیاز به مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت ندارد .

مزایا شرکت با مسئولیتهای محدود 


در این شرکت حداقل شرکا 2 نفر ، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و  حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر است. مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است

این شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود، در چنین شرکتی هیچ گونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد؛ فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود،مدت تصدی مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به صورت عمده نامحدود می باشد یعنی اعضا هیئت مدیره در سال های آتی نیاز به تمدید اعضا هیئت مدیره ندارند و گاهاً به صورت اختیاری مدت تصدی را به صورت محدود هم میتوان اعلام کرد .

معایب شرکت با مسئولیت محدود :


 از معایب شرکت بیان شده این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه شرکت صوری می باشد و نیز در این شرکت ورقه ای به نام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام صادر نمی گردد.

مالیات شرکت بر عملکرد و ارزش افزوده


مالیات شرکت بر عملکرد و ارزش افزوده در شرکت های با مسئولیت محدود به شرح زیر است.

 •  مالیات بر عملکرد شرکت :

بر اساس هزینه ها و سود حاصل از خدمات یا فروش شرکت تعیین می شود.

 •  مالیات بر ارزش افزوده :

درصد مشخصی را از خریدار گرفته و به اداره مالیات بر ارزش افزوده تحویل دهد.

تفاوت شرکت با مسئولیتهای محدود و سهامی خاص


 •  سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود بر خالف شرکت سهامی خاص به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.
 •  در این شرکت تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند.
 • در زمان تاسیس شرکت سهامی خاص حداقل %۳۵ سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها به حساب شرکت واریز و گواهی مربوطه ارائه و حداکثر %۶۵ سرمایه در تعهد سهامداران باشد . در چنین شرکتهایی باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
 • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در این شرکت اختیاری است .
 • مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در این شرکت مدیران شرکت میتوانند برای مدت نامحدود انتخاب شوند و همچنین می توان مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر کرد.
 • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار (مانند روزنامه ابرار یا اطلاعات یا …) در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های شرکت الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
 • مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر (هر سه از سهامداران شرکت) و یک نفر منشی اداره می گردد .
  در این شرکت مجامع عمومی توسط هیئت نظار اداره خواهد شد .

تشابه‌ شرکت با مسئولیتهای محدود و شرکت سهامی خاص


 • حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
 • در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

گروه بزرگ ثبت پرسا فعالیت هایی از جمله ثبت انواع شرکت ها و انحلال شرکت و دریافت کدهای اقتصادی و غیره را برای شما عزیزان در کمترین زمان انجام می دهد.