شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی خاص :


شرکت سهامی خاص یکی از انواع شرکتهای سهامی است . شرکتی است که تمام سرمایه آن به طور کامل توسط مؤسسین، بدست می آید و سرمایه آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ سهام آنهاست.

اعضاء شرکت باید در زمان ثبت شرکت سهامی خاص حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت را در حساب شرکت بلوکه نمایند.

در ثبت شرکت سهامی خاص هر یک از شرکاء به میزان سهامی که در شرکت متعهد شدند در سود و زیان آن سهیم هستند.

موسسین شرکت سهامی خاص می توانند توافقات ما بین خود را در اساسنامه قید کنند و بر اساس این اساسنامه مرجع رسیدگی به اختلافات خود را نیز تعیین کنند .

در این نوع ثبت شرکت، خرید و فروش سهام شرکت در بازار بورس ممکن نبوده و انتقال آن تنها با موافقت مدیران و سهامداران امکان پذیر می باشد.

شرکت های سهامی خاص برای فعالیت در حوزه های مختلف، از هیچ گونه محدودیتی برخوردار نمی باشد. همچنین باید قبل یا بعد نام آن ها، عبارت ”سهامی خاص“ عنوان شود. در ضمن، اوراق قرضه در شرکت سهامی خاص قابل انتشار نبوده و امکان صدور آن توسط این نوع شرکت وجود ندارد.

ثبت شرکت سهامی خاص به حضور حداقل پنج نفر نیاز دارد. سه نفر به عنوان سهامدار (که اعضای هیئت مدیره نیز محسوب میشوند و یکی از آنها مدیرعامل، نفر دیگر رئیس هیئتمدیره و دیگری نائب رئیس هیئت مدیره است) و دو نفر به عنوان بازرس. حداقل سرمایه مبلغ یک میلیون ریال در نظر گرفته میشود. لازم به ذکر است که باید 35 درصد از سرمایه ی اولیه نزد یک بانک با نام شرکت در شرف تاسیس بلوکه گردد .

گفتنی است که این شرکتها محدودیتی در زمینۀ فعالیت خود ندارند و میتوانند به راحتی در همۀ حوزه ها کار کنند.

نکته : بازرسان معرفی شده نباید با مدیران شرکت نسبت فامیلی داشته باشند.

تماس با کارشناس برای مشاوره

شرایط شرکت سهامی خاص


در شرکت سهامی خاص باید حداقل 5 عضو را معرفی کنید .

تعداد اعضا هیئت مدیره و یا سهامداران حداقل ۳ نفر که به سن قانونی رسیده باشند )18 سال تمام( اعضا و هیئت مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند .

تعداد بازرسین (بازرس اصلی و بازرس علی البدل) 2 نفر باید باشد .

حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (100.000) تومان باشد .

وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد.

بازرسین نباید رابطه فامیلی با هیئت مدیره داشته باشند.

اعضای هیئت مدیره باید حداقل یک سهم داشته باشند.

قوانین شرکت سهامی خاص :


 • اساسنامه یا شرکتنامه به منظور اثبات همکاری شرکا، باید توسط تمامی آن ها امضا شود.
 • نام شرکت بهتر است شامل عنوان سهامی خاص باشد، اما نبود آن جرم محسوب نمی شود.
 • مجمع عمومی باید دارای ناظر باشد.
 • برای تاسیس شرکت و واگذاری سهام، به تشکیل مجمع عمومی نیاز میباشد.
 • به هیچ عنوان نباید بین اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت، نسبتی خانوادگی یا خویشاوندی وجود داشته طی ۵ سال ، تامین و مراتب آن به اداره ثبت اطلاع داده شود .
 • ابتدا ، ۳۵ درصد سرمایه شرکت باید در بانک سپرده گذاری شده و به اعضا اعلام شود و ۶۵ درصد باقیمانده از سرمایه می تواند بین شرکا تقسیم و حتی به مردم فروخته شود .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص 


 •  کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسین و سهامداران
 •  شماره همراه به نام تمامی اعضا شرکت
 •  ثبت نام تمامی اعضا در سامانه ثنا
 •  انتخاب نوع فعالیت و نام شرکت
 •  آدرس و کد پستی شرکت
 •  آدرس و کدپستی منزل
 •  میزان سرمایه و لیست سهامداران
 •  ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه به نام شرکت (بعد از تعیین نام شرکت)
 •  تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و حق امضا
 •  اساسنامه شرکت با امضای سهامداران در ۲ نسخه
 •  اظهارنامه شرکت با امضای سهامداران در ۲ نسخه
 •  صورت جلسه مجمع عمومی موسسین با امضا هیئت رئیسه و بازرسان در ۲ نسخه
 •  اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه (در صورت داشتن نماینده قانونی)
 •  صورت جلسه هیئت مدیره با امضا اعضا در ۲ نسخه
 •  اصل و ترجمه وکالتنامه نماینده حقوقی سهامداران خارجی
 •  کپی روزنامه رسمی شخص حقوقی با آخرین تغییرات (در صورت حقوقی بودن سهامداران یا اعضای هیئت مدیره سهامداران یا اعضای هیئت مدیره)
 •  نامه ای جهت معرفی نماینده شخص حقوقی و کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی او (در صورت حقوقی بودن صورت خارجی بودن سهامداران)
 • کپی برابر اصل پاسپورت برای اشخاص حقیقی و گواهی ثبت آخرین وضعیت شرکت برای اشخاص حقوقی )در
 • مزایای ثبت شرکت سهامی خاص عمدتا عبارتند از:
 •  به دلیل تقسیم سرمایه شرکت به سهام، نقل و انتقال سهام (که میتوانند بینام باشند) به راحتی صورت میگیرد.
 • اعتبار شرکت های سهامی خاص جهت اخذ وام از بانکها، شرکت در مزایده یا مناقصه ها و امور تجاری بزرگ از شرکت مسئولیت محدود بیشتر است
 •  سهامداران در انتخاب اعضای هیئت مدیره نقش دارند.
 •  هر سهامدار فقط به اندازه سهم خود در شرکت مسئولیت دارد.
 • بدین ترتیب سرمایه های کوچک روی هم جمع میشوند و زمینه انجام امور تجاری را فراهم میکنند.
 •  یکی دیگر از مزایای تقسیم سرمایه به سهام این است که هر شخصی میتواند به اندازه وسع خود اقدام به خرید سهام کند.

معایب شرکت سهامی خاص  :


 • در مقایسه با دیگر شرکتها مانند شرکت مسئولیت محدود، قوانین سخت و پیچیده تری بر ثبت و نگهداری شرکت های سهامی خاص حاکم است.
 • تمدید بازرسین هر یک سال یکبار و هیئت مدیره و مدیران هر دو سال یکبار باید انجام و به اداره ثبت در قالب یک صورت جلسه اعلام شود. (شرکت مسئولیت محدود این تمدید ها را ندارد و شخصی که مدیرعامل یا سمتی میگیرد می تواند تا سالها بدون نیاز به تمدید مدیر یا عضو باشد)
 •  در ابتدای تاسیس لازم است هر میزان سرمایه که برای شرکت سهامی خاص در نظر گرفته شود ابتدا 35 درصد آن در حسابی که برای شرکت افتتاح می شود واریز شود اما در مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود نیاز به واریز هیچ میزانی از سرمایه به حساب نزد بانک بانک نیست.