مراحل ثبت تصویب ترازنامه ی شرکت ها

ترازنامه ی شرکت های تجاری یکی از مهمترین امور در مباحث منفعت شرکاء و مباحث اقتصادی و چگونگی سود و زیان در شرکت می باشد.تصویب ترازنامه این معنی را می دهد که عملکرد مالی مدیران در سال تایید شده است.

تصویب ترازنامه یکی از مواردی است که باید جهت ثبت طبق ماده ی 106 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.واژه ی ترازنامه در حقوق تحلیلی ثبت شرکتها به معنی تعیین نمودن کیفیت تفریغ حساب و بیلان مالی که در ماده ی 200 از قانون تجارت آورده شده می باشد.با وجود این تشابه میتوانیم وجود داشتن تصویب ترازنامه را در همه ی انواع شرکت های تجاری در نظر بگیریم.

مجمع عمومی عادی وظیفه ی تایید صلاحیت تصویب ترازنامه را بر عهده دارد.مجمع عمومی عادی باید در موقعیت پیش بینی شده توسط اساسنامه هر یک سال یکبار جهت رسیدگی نمودن به ترازنامه و حساب سود و زیان در سال مالی پیشین شرکت و همچنین مطالبات و صورت دارایی و صورت حساب های دوره ی عملکرد سالیانه ی شرکت و دیون شرکت رسیدگی شود سپس گزارش بازرس یا بازرسان و مدیران و دیگر امور و فعالیت های مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود.بدون قرائت گزارشی که بازرسان یا بازرس شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم جهت نسبت سود و زیان سال مالی شرکت و ترازنامه اعتبار نخواهد داشت.

تماس با کارشناس برای مشاوره

ترازنامه ی شرکت ها


اگر در موعد تعیین شده در اساسنامه یا حداکثر تا ظرف 4 ماه پس از اتمام سال مالی مجمع عمومی عادی تشکیل نشود و یا اینکه هیئت مدیره نتواند در موعد مقرر شده مجمع را تشکیل دهد آیا این امکان وجود دارد که مجمع عمومی عادی بشکل فوق العاده نسبت به تصویب نمودن ترازنامه اقدام نماید؟به نظر می آید که با رعایت نمودن دیگر تشریفات و از جمله گزارش بازرس و هیئت مدیره تصویب ترازنامه بشکل فوق العاده در مجمع عمومی عادی امکان پذیر می باشد.

تصویب ترازنامه ی سود و زیان شرکتهر دوره ی مالی در شرکت جهت مفاصای حساب مدیران در همان دوره ی مالی می باشد و پس از تصویب نمودن ترازنامه و حساب کردن سود و زیان دوره ی مالی که در طی آن انقضای مدت زمان مدیریت مدیران به پایان رسیده یا از آنها سلب شده سهامی که به عنوان وثیقه بود برای این مدیران بطور خود به خود از قید وثیقه آزاد می گردد.

تایید و احراز گزارش بازرس در شرکت ها


از مباحثی که در مورد ثبت ترازنامه وجود دارد چگونگی تایید و احراز گزارش بازرسین است.بر اساس مادهی 89 و همچنین ماده ی 152 هنگامی تصویب ترازنامه درون شرکت اثر قانونی خواهد داشت که در مجمع عکمومی گزارش بازرس یا بازرسین به قرائت در بیاید که در رویه ی جاری ثبت شرکت ها باید حتما در متن صورتجلسه بعد از قرائت گزارش بازرسین مندرج شود.

نکته ی مهم این است که کدام یک از بازرسین صلاحیت این را دارند که گزارش ارائه نمایند.در مورد تشریح نمودن این ابهام بنا بر اینکه بعضی از شرکت های سهامی طبق دلایل مختلف در سال ها ی مالی گذشته اقدامی نسبت به انتخاب بازرس نکرده اند و برای رسیدگی به سود و زیان و همچنین ترازنامه مالی سال قبل طبق ماده ی 152 لایحه ی اصلاحی بازرس سال جدید اقدام به تهیه ی گزارش می نماید و همچنین مجمع عمومی عادی با استناد بر گزارشات بازرس سال جاری نسبت به تصویب نمودن ترازنامه ی سال های گذشته اقدام میکنند.

بعضی از مراجع ثبتی در مورد داشتن صلاحیت بازرس جهت ارائه دادن گزارش در سال جاری برای تصویب ترازنامه ی مالی سال ها ی گذشته ابهاماتی دارند که از دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک این مراتب استعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز تصویب تراز سود و زیان


۱ -ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده

۲ -ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران

۳ -ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۵ -در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصالحی قانون تجارت) الزامی می باشد.

6 -درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

7- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا

7- شماره همراه به نام اعضا

8- ثبت نام در سامانه ثنا

تایید بازرسان در ترازنامه ی شرکت


بازرسان یا بازرس شرکت مکلف می باشند درباره ی درستی و صحت داشتن صورت جلسات و صورت دارایی در دوره ی عملکرد و همچنین حساب سود و زیان و ترازنامه ای مه توسط مدیران برای مجمع عمومی تهیه میشود و اطلاحات و مطالبی را که مدیران در اختیار مجمع عمومی میگذارند را بررسی و در مورد آنها اظهار نظر نمایند.چنانچه مجمع عمومی بدون دریافت نمودن گزارشات بازرس ترازنامه و صورت دارایی و حساب سود و زیان در شرکت را تصویب نماید این تصویب وی اثر قانونی نخواهد داشت و اعتباری ندارد.

تصویب نمودن ترازنامه در شرکت های سهامی عام مقدمه ای ست برای افزایش سرمایه و اعلامیه ی پذیره نویسی و در شرکت های سهامی عام این امر از مقدمات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام بحساب می آید.