پلمپ دفاتر

از اولین اقداماتی که باید پس از ثبت شرکت انجام پذیرد ثبت نام برای اخذ دفاتر پلمپ است ، پیش از آنکه حساب و کتابهای یک شرکت در دفاتر مالیاتی نوشته شود، این دفاتر باید توسط اداره ثبت پلمپ شده باشند تا تاریخ ثبت اسناد حسابداری شرکت دارای اعتبار قانونی شوند. مهمترین مزیت پلمپ دفاتر شرکتها آن است
که از انجام هرگونه تقلب و وارد نمودن اطلاعات مالی اشتباه در زمان قبل از تاریخ آن جلوگیری می نماید.

میتوان گفت هدف اصلی، به روز بودن درج حسابهای مالی در دفاتر و ایجاد شفافیت در حساب و کتاب مالی شرکتها برای سازمان امور مالیاتی است.

بر اساس ماده ۶ قانون تجارت، هر تاجری به جز کسبه خرد و جزء، باید دفاتری شامل دفتر کل، دفتر روزنامه، دارایی و کپیه را به موجب قانون داشته باشند.
دفاتر روزنامه و کل باید به صورت اجباری تهیه شوند. باید دقت داشته باشید از مهمترین مسائل مالیاتی شرکت شما، درخواست و ثبت پلمپ دفاتر به موقع است.

چرا باید دفاتر پلمپ را ثبت کنیم؟

برای ارائه اظهارنامه مالیاتی باید دفاتر کل و روزنامه شوند. اگر شرکتی از این کار خودداری کند توسط دارایی جریمه خواهد شد.
به دلیل اهمیت مساله صادرات و واردات شرکتهای فعال در این حوزه و داشتن کارت بازرگانی باید حتما برای دفاتر اقدام کنند.
بر اساس قانون، جریمه عدم ارائه دفاتر قانونی، معادل ۴۰درصد مالیات متعلق است. اگر دفاتر پلمپ شرکت، به هر دلیلی توسط ممیزان اداره دارایی رد شود،
جریمهای معادل ۲۰درصد مالیات، در نظر گرفته خواهد شد و این رقم میتواند هر سال، تغییر کند.

تماس با کارشناس برای مشاوره