کد اقتصادی

کد اقتصادی شناسنامه ملی موسسات بوده و فقط مختص به یک موسسه یا شرکت است؛
به گونه ای می توان گفت که منحصر به فرد است.
به این مفهوم که هر موسسه چه دولتی چه خصوصی شناسنامه ملی و شماره ثبت مختص به خود را دارد
و  این مورد هیچ تشکیلات یا شرکتی شبیه به یک دیگر نیست و این کد برای افراد حقوقی نیز خاص می باشد.
سیستم امور مالیاتی که تحت نظر وزارت امور دارایی و اقتصادی مشغول به کار است
کد اقتصادی را به فعالان اقتصادی که نظیر اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به ارائه صادرات و واردات محصولات می نمایند، اختصاص می دهد.
کلیه اشخاص نام برده شده مسئول هستند براساس قانون برای اخذ کداقتصادی خود مبادرت نمایند.
کد شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه امور مالیاتی سراسر کشور معمولا این عدد تعریف می شود.

کد اقتصادی با ثبت پرسا

تماس با کارشناس برای مشاوره

مدارک مورد نیاز کدهای اقتصادی حقوقی :


1- کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضاء هیئت مدیره شرکت ، طبق آخرین روزنامه تغییرات

2- آگهی و روزنامه تاسیس و در صورت وجود تمامی آگهی ها و روزنامه های تغییرات

3- تائیدیه کد پستی و یا قبض تلفن شرکت

4- اجاره نامه رسمی و هولوگرام دار که به اسم شرکت باشد

5- گواهی امضاء صاحبان امضاء شرکت (در دفترخانه انجام می شود)

6- دفترچه اشخاص حقوقی (صفحه 6-5-4 باید به امضاء دارندگان حق امضاء شرکت برسد)

7- مهر شرکت

موارد کاربرد کد


  1. اخذ کارت بازرگانی
  2. اخذ گواهی ارزش افزوده
  3. شرکت در مزایدات و مناقصات
  4. ارائه اظهارنامه های عملکرد سالیانه و فصلی “ ارزش افزوده“
  5. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی
  6. صدور فاکتور رسمی

مدارک مورد نیاز کد اقتصادی حقیقی :


1-کپی کارت ملی و شناسنامه شخص

2-تائیدیه کد پستی و یا قبض تلفن

3-اجاره نامه رسمی و هولوگرام دار که به اسم شخص باشد

4- گواهی امضاء شخص (در دفترخانه انجام می شود)

5- دفترچه اشخاص حقیقی

گروه بزرگ ثبت پرسا فعالیت هایی از جمله ثبت شرکت سهامی عام و خاص و غیره و دریافت انواع کد اقتصادی را برای شما عزیزان انجام می دهد.